Ziggo Sport 14 Ziggo Sport 14

Privacy / Disclaimer

Dit is de Privacy Policy van Liberty Global Content Netherlands B.V. (gevestigd te (1062HK) Amsterdam aan het Koningin Wilhelminaplein 2-4). In deze Privacy Policy leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook staat in deze Privacy Policy beschreven hoe wij met cookies omgaan.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens daarom uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Verkrijgen van gegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens en verwerken deze indien u:

 • een account aanmaakt voor onze website(s) of onze website(s) gebruikt.
 • een account aanmaakt voor onze mobiele applicatie(s) of onze mobiele applicatie(s) gebruikt.
 • zich aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief.
 • deelneemt aan een promotioneel kansspel.
 • contact met ons opneemt.
 • via onze website(s) of anderszins via ons een abonnement afsluit voor Ziggo Sport Totaal.
 • zich aanmeldt voor Ziggo Sport Totaal Go of Ziggo Sport Totaal Go gebruikt.

Het kan gaan om onder meer gegevens uit informatie die u zelf aan ons ter beschikking stelt (bijvoorbeeld contactgegevens die u ter beschikking stelt in verband met een gestelde vraag, een aangevraagde dienst, de deelname aan een spel of het aanmaken van een account voor een website) en informatie die is gebaseerd op het gebruik van onze diensten (zoals IP-adressen, uw bezochte pagina’s, uw bestelde diensten, uw bezochte vorige en volgende websites, de duur van uw gebruikerssessie).

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
 • Om de betaling af te wikkelen voor een betaalde dienst of betaald product die u heeft afgenomen.
 • Om u in de gelegenheid te stellen op één van onze websites en/of mobiele applicatie(s) informatie te plaatsen en uit te wisselen of contact op te nemen met andere gebruikers van die website.
 • Om u via e-mail, direct mail, telemarketing of op andere wijze informatie te verstrekken omtrent (i) Ziggo Sport Totaal diensten en producten, (ii) andere eigen soortgelijke dan wel andersoortige producten en diensten en (iii) producten en diensten van derden. Dit kan gebeuren na analyse van uw persoonsgegevens, waaronder de gegevens betreffende de soort en omvang van de diensten die u in het verleden heeft afgenomen. Voor zover een wettelijk voorschrift eist dat wij uw toestemming hebben verkregen voor het op bepaalde wijze verstrekken van bepaalde informatie, dan zullen wij u deze informatie op deze wijze alleen verstrekken indien wij deze toestemming hebben verkregen.
 • Om u gerichte advertenties te tonen of gerichte producten of diensten aan te bieden; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan wij op basis van de door ons verwerkte gegevens vermoeden dat u daarvoor interesse heeft.
 • Voor het houden van een promotioneel kansspel.
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.
 • Om te voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • Voor inlichtingenverstrekking, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting.
 • Voor opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.
 • Voor het handhaven van onze intellectuele eigendomsrechten of de rechten van onze licentiegevers.
 • Voor marktonderzoek.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende:

 • Indien u via een van onze websites of op andere wijze een product of dienst bestelt van een derde partij dan zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan deze derde partij. Indien u bijvoorbeeld Ziggo Sport Totaal bestelt via onze website, zult u een abonnement hiervoor afsluiten met uw digitale televisieaanbieder en zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan uw televisieaanbieder. Deze derde partij zal dan de verantwoordelijke zijn voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens en de privacy policy van deze derde partij is van toepassing op deze verwerking.
 • Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe op basis van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.
 • Wij zullen uw gegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is voor de handhaving van onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze licentiegevers.
 • Wij zullen uw gegevens verstrekken aan onze bewerkers, dat wil zeggen partijen die ten behoeve van ons uw persoonsgegevens verwerken. De verwerking van uw persoonsgegevens door deze bewerkers zal plaatsvinden overeenkomstig onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid. Indien u bijvoorbeeld op de website www.ziggosporttotaal.nl een product bestelt, dan zullen wij uw gegevens verstrekken aan een bewerker die uw betaling voor deze bestelling afhandelt.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk kenbaar te maken aan ons op het volgende adres: Koningin Wilhelminaplein 2-4, 1062HK, Amsterdam. In sommige gevallen kunt u zelf persoonsgegevens verbeteren, aanvullen, of verwijderen door uw profiel op de website te wijzigen.

Wijziging Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op de websites www.ziggosporttotaal.nl bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website en de nieuwsbrief, dan zal de aangepaste privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn. Wij adviseren u daarom van tijd tot tijd deze privacy policy te lezen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wij willen dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies voor het onthouden van inlognamen, wachtwoorden, uw bestelde diensten en (taal-)voorkeuren.

Onze websites die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bijvoorbeeld bij welke advertenties al aan u vertoond zijn of hebben als doel het volgen van uw surfgedrag. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst maar door derden die de advertenties verzorgen. Het gebruik van deze cookies is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Wij maken geen gebruik van deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.