Ziggo Sport 14 Ziggo Sport 14

Stroll: 'Grosjean reed in de weg'