Vanaf augustus beleef je al het UEFA Europees voetbal op 1 plek, alleen bij Ziggo Sport.

Disclaimer

Ziggo Sport heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Ziggo Sport kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Ziggo Sport niet instaan.

Ziggo Sport verstrekt op deze website alleen informatie over zijn eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door Ziggo Sport worden onderhouden. Hoewel Ziggo Sport uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Je kunt er van op aan dat Ziggo Sport alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Ziggo Sport kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Voor vragen, tips, opmerkingen en/of klachten wat betreft de nieuwsredactie of de invulling op www.ziggosport.nl kunt u zich wenden tot ziggosportredactie@vodafoneziggo.com.