Vanaf augustus beleef je al het UEFA Europees voetbal op 1 plek, alleen bij Ziggo Sport.

Gebruikersvoorwaarden

Op deze pagina zijn de gebruikersvoorwaarden voor deze website en Ziggo Sport Totaal Go te vinden.

Voorwaarden voor gegevensverwerking

1. Ten behoeve van Ziggo Sport Totaal Go worden de volgende gegevens verwerkt:

a. Abonnee-gegevens: U hebt een abonnement afgesloten bij uw TV-aanbieder. Wij beschikken daardoor niet over uw klantgegevens. Om u toegang te verlenen tot de content van Ziggo Sport Totaal Go, dient uw TV-aanbieder aan ons te bevestigen dat u een geldig abonnement heeft op Ziggo Sport Totaal. U logt in met de gebruikersnaam en wachtwoord die u geregistreerd heeft bij uw TV-aanbieder. Om u toegang te verlenen tot Ziggo Sport Totaal Go slaan wij uw gebruikersnaam op. Uw wachtwoord slaan wij niet op en blijft te allen tijde vertrouwelijk. Uw TV-aanbieder verwerkt uw gegevens ter uitvoering van uw abonnement, waar ook Ziggo Sport Totaal Go onder valt. Uw TV-aanbieder is dan ook “verantwoordelijke” in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”).

b. Hardware- en locatiegegevens: Ziggo Sport Totaal Go is alleen beschikbaar in Nederland en het aantal apparaten dat u kunt registreren en gelijktijdig kunt gebruiken is beperkt. Om naleving van deze beperkingen te controleren, verzamelen wij gegevens (zoals IP-adressen) van de door u geregistreerde apparaten en controleren wij of deze apparaten zich in Nederland bevinden ten tijde van het gebruik van Ziggo Sport Totaal Go.

c. Kijkgedrag en kijkgeschiedenis: Om uw entertainmentervaring te optimaliseren verzamelen en analyseren wij per gebruiker kijkgedrag en kijkgeschiedenis. Deze informatie is verbonden aan uw gebruikersnaam, waarmee u bent ingelogd. U ontvangt dus persoonlijke aanbevelingen.

d. Social Media: Het is mogelijk uw entertainmentervaring op Ziggo Sport Totaal Go te delen via social media. Indien u ervoor kiest gebruik te maken van deze mogelijkheid, worden gegevens verwerkt om ervoor te zorgen dat de sociale media u herkennen en de gedeelde informatie wordt weergegeven op social media. Voor de gegevens die verwerkt worden door de sociale media verwijzen wij u naar de verklaring die deze partijen daarover geven.

e. Statistieken: Wij hebben de verplichting naar onze content-leveranciers om te rapporteren over gebruikersaantallen. Daarnaast streven wij ernaar het gebruiksgemak van Ziggo Sport Totaal Go voortdurend te optimaliseren. Wij meten en analyseren hiervoor bezoekersaantallen en bezoekersgedrag. Wij kunnen hiervoor software en/of diensten van derden gebruiken. De statistieken zijn anoniem.

f. Instellingen en voorkeuren: Om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert en u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te vullen, slaan wij deze instellingen (zoals browsertype) en voorkeuren voor u op.

2. De gegevens die wij verzamelen en analyseren:

a. worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn;

b. worden veilig bewaard, maar worden door ons niet extra beveiligd of versleuteld;

c. worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verkregen zijn;

d. worden nooit ter beschikking gesteld of verkocht aan derden, met uitzondering van een mogelijke rechtsopvolger of tenzij we op grond van de wet/rechterlijk bevel daartoe gehouden zijn;

3. Zonder uw toestemming om bovenstaande gegevens te verwerken, kunnen wij u geen toegang verlenen tot Ziggo Sport Totaal Go.

4. De door u gegeven toestemming registreren wij, zodat u niet telkens opnieuw akkoord hoeft te gaan (totdat uw geautoriseerde sessie afloopt). Wilt u uw toestemming tussentijds intrekken, neem dan contact op met uw TV-aanbieder. Na het intrekken van uw toestemming, kunnen wij u geen toegang meer verlenen tot Ziggo Sport Totaal Go.

5. Met een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens kunt u zich wenden tot uw TV-aanbieder.

6. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van Ziggo Sport Totaal Go, dan zullen de aangepaste voorwaarden van toepassing zijn. Wij adviseren u daarom regelmatig deze voorwaarden te lezen.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de ”Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Ziggo Sport Totaal Go producten en diensten (hierna: “Ziggo Sport Totaal Go”). Op uw Ziggo Sport Totaal abonnement (waar ook Ziggo Sport Totaal Go onder valt) zijn de algemene voorwaarden van uw TV-aanbieder van toepassing.

Door gebruik te maken van Ziggo Sport TotaalGo erkent u en stemt u in met het volgende:

Ziggo Sport Totaal Go

1. Ziggo Sport Totaal Go wordt door uw TV-aanbieder aangeboden als extra service bij uw Ziggo Sport Totaal abonnement. Ziggo Sport Totaal Go wordt verleend in de staat waarin deze op dat moment verkeert en beschikbaar is. Ziggo Sport Totaal, noch uw TV-aanbieder bieden de garantie, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de kwaliteit en beschikbaarheid van Ziggo Sport Totaal Go. Ziggo Sport Totaal kan ter zake geen enkele aansprakelijkheid erkennen; de kwaliteit en beschikbaarheid is mede afhankelijk van de gebruikte apparaten, randapparatuur en de kwaliteit van de (draadloze) internetverbinding.

2. U kunt de content van Ziggo Sport Totaal Go uitsluitend bekijken indien u ten tijde van het gebruik een geldig abonnement heeft op Ziggo Sport Totaal. De geldigheid van uw abonnement wordt voor elk gebruik geverifieerd door uw TV-aanbieder. Uw TV-aanbieder stuurt Ziggo Sport Totaal een geautomatiseerd bericht omtrent de status van uw abonnement.

Apparaat-registratie

3. U dient apparaten die u wilt gebruiken om toegang te krijgen tot Ziggo Sport Totaal Go vooraf te registreren bij Ziggo Sport Totaal. Er is een maximum aan het aantal apparaten dat u kunt registreren om toegang tot Ziggo Sport Totaal Go te krijgen. Nadat het maximale aantal apparaten is geregistreerd, geldt er een dertig (30) dagen wachttijd voor het registreren van een vervangend apparaat.

4. U erkent dat Ziggo Sport Totaal Go slechts toegankelijk is via apparaten die u via Ziggo Sport Totaal Go heeft geregistreerd en die voor weergave van Ziggo Sport Totaal Go technologisch toereikend en compatibel zijn en die continu verbonden zijn met een (draadloze) breedbandinternetverbinding.

5. Er is een maximum aan het aantal apparaten dat u gelijktijdig kunt gebruiken om toegang tot Ziggo Sport Totaal Go te krijgen.

Beperkingen

6. U gebruikt Ziggo Sport Totaal Go uitsluitend voor doeleinden die onder deze Voorwaarden en elke toepasselijke wet- en regeling zijn toegestaan.

7. U kunt Ziggo Sport Totaal Go uitsluitend gebruiken binnen Nederland.

8. U kunt Ziggo Sport Totaal Go uitsluitend voor privé doeleinden gebruiken; gebruik voor commerciële of openbare doeleinden is verboden.

9. U mag op geen enkele andere manier dan via de website van Ziggo Sport Totaal of via Ziggo Sport Totaal applicaties toegang tot Ziggo Sport Totaal Go krijgen of proberen te krijgen.

10. Het is u niet toegestaan het volgende te doen of derden te helpen het volgende te doen:

a. Ziggo Sport Totaal Go of de inhoud daarvan op welke wijze dan ook kopiëren, reproduceren, overbrengen, aanpassen of wijzigen;

b. Ziggo Sport Totaal Go geheel of gedeeltelijk huren, verhuren, lenen, aan het publiek beschikbaar stellen, verkopen of distribueren;

c. Een technologie omzeilen die door ons of onze content leveranciers wordt gebruikt om inhoud die via Ziggo Sport Totaal Go toegankelijk is te beschermen;

d. Het omzeilen van territoriale beperkingen die op Ziggo Sport Totaal Go van toepassing zijn;

11. Bij misbruik van Ziggo Sport Totaal Go en/of het niet naleven van deze Voorwaarden kan de toegang tot Ziggo Sport Totaal Go worden geblokkeerd.

Rechten

12. Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de vorm en het uiterlijk van Ziggo Sport Totaal Go, sportevenementen, tv-programma’s, afbeeldingen, muziek, tekst en ander materiaal dat via Ziggo Sport Totaal Go beschikbaar wordt gemaakt, is eigendom van Liberty Global Content Netherlands B.V. of haar content-leveranciers. Alle rechten, titels en eigendom in Ziggo Sport Totaal Go berusten bij Liberty Global Content Netherlands B.V. en haar content-leveranciers, voor zover van toepassing. De rechten op het gebruik van Ziggo Sport Totaal Go zijn aan u in (sub)licentie gegeven door uw TV-aanbieder en worden niet aan u overgedragen; u hebt geen andere rechten op Ziggo Sport Totaal Go dan deze te gebruiken conform deze Voorwaarden.

Updates

13. Updates worden ontworpen om Ziggo Sport Totaal Go te verbeteren en verder te ontwikkelen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke updates ontvangt als onderdeel van het gebruik van Ziggo Sport Totaal Go en dat de implementatie van dergelijke updates en periodiek onderhoud de beschikbaarheid van Ziggo Sport Totaal Go kunnen beïnvloeden.

Vragen of problemen

14. Voor vragen en/of problemen over Ziggo Sport Totaal Go kunt u terecht bij de klantenservice/helpdesk van uw TV-aanbieder.